startsidabakgrundMatologilärarelägerfaktabilderanmälan

AnjaÖvernattningsläger:
Cirkuslärare: Britta Wålstedt
och Rebecka Nord

Danslärare:Britta Liss
Kvällsaktiviteter: Britta Liss

Cirkusläger 4-5 år
Cirkuslärare: Britta Wålstedt 
och Rebecka Nord

Cirkusläger 6-8 år
Cirkuslärare: Britta Wålstedt 
och Rebecka Nord

Cirkusläger 7-9 år
Cirkuslärare: Britta Wålstedt 
och Rebecka Nord