startsidabakgrundMatologilärarelägerfaktabilderanmälan

AnjaÖvernattningsläger:
Cirkuslärare: Britta Wålstedt
Danslärare: Linnéa Sundling
Parakrobatik: Signe Veinholt
Hjälplärare: Ziggy Bush
Kvällsaktiviteter:

Cirkusläger 4-5 år
Cirkuslärare: Signe Liss, Eliisa Erävalo, Britta Wålstedt
Hjälplärare: Freja Wålstedt och Rut Plogen

Cirkusläger 6-7 år
Cirkuslärare: Signe Liss, Eliisa Erävalo, Britta Wålstedt
Hjälplärare: Freja Wålstedt och Rut Plogen

Cirkusläger 8-9 år
Cirkuslärare: Eliisa Erävalo, Britta Wålstedt
Hjälplärare: Freja Wålstedt och Rut Plogen

Extrainsatt Cirkusläger 4-6 år
Cirkuslärare: Signe Liss, Britta Wålstedt, Eliisa Erävalo,

Extrainsatt Cirkusläger 7-9 år
Cirkuslärare: Signe Liss, Britta Wålstedt, Eliisa Erävalo,